Formularz reklamacyjny:

Model kotła lub opis reklamowanego towaru
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer Klienta
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer paragonu / faktury
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Data zakupu dd-mm-rok
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dane składającego reklamację:

Imię
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon kontaktowy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Kod pocztowy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miejscowość
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Zgłoszenie reklamacyjne

Dokładny opis usterki ...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Wymagane dokumenty:

Dokument zakupu (jpg/pdf) max. 5MB
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Protokół odbioru (jpg/pdf) max. 5MB
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Zdjęcie usterki (jpg) max. 5MB
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MD F.H.U. ul. Na Błonie 3B lok. 49, 30-147 Kraków kontakt pod adresem email: biuro@ekomig.pl

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@ekomig.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat lub do odwołania zgody

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dystrybutorzy upoważnieni do montażu, ofertowania usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pełna lista dostępna jest na żądanie państwa pod adresem biuro@ekomig.pl

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pełnych danych może skutkować niemożliwością otrzymywania informacji zwrotnej.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.