Nasz firma świadczy również usługi elektryczne w zakresie niskich i średnich napięć.

Usługi Elektryczne

Wykonujemy instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych oraz budownictwie mieszkalnym.

el3

Swoje usługi kierujemy w szególności do:

 • osób indywidualnych
 • właścicieli nieruchomości
 • zarządców nieruchomości
 • wspólnot mieszkaniowych
 • zarządców obiektów sportowych i dydaktycznych
 • zarządców hoteli
 • służb technicznych zakładów produkcyjnych
 • instytucji sektora publicznego
 • działów administracji firm sieciowych

Wykonujemy następujące usługi w zakresie:

 • instalacje linii kablowych
 • montaż kotłów indukcyjnych C.O.
 • montaż kotłów C.O. elektrycznych
 • budowa instalacji C.O.
 • montaż systemów sterowania TECH
 • instalacje przyłączy kablowych
 • instalacje elektryczne wewnątrz budynków
 • instalacje elektryczne przemysłowe
 • instalacje separowane
 • instalacje odgromowe
 • instalacje oświetlenia awaryjnego
 • instalacje oświetlenia terenów, dróg
 • montaż i dostawa zasilaczy awaryjnych UPS oraz agregatów prądotwórczych
 • montaż systemów kontroli zasilania i sieci izolowanej IT
 • dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych
 • montaż zabezpieczeń przeciwporażeniowych
 • naprawa sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych
 • instalacje elektrycznych kotłów CO
 • instalacje Ethernet
 • instalacje sieci światłowodowych
 • spawanie światłowodów
 • systemy monitoringu
 • systemy alarmowe obiektów

Pomiary Elektryczne

Wykonujemy okresowe pomiary i przeglądy elektryczne. Kontrolujemy budynki każdego typu, na terenie całego kraju, w zakresie:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary impedancji pętli zwarcia)
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej
 • pomiary rezystancji uziemienia
 • oględziny instalacji elektrycznej
 • oględziny instalacji odgromowej
el2

Cennik

Podstawą do oszacowania ceny pomiarów elektrycznych jest wizja lokalna lub podstawowe dane takie jak:

 • liczba gniazd elektrycznych
 • liczba opraw oświetleniowych
 • liczba obwodów jednofazowych
 • liczba obwodów trójfazowych
 • liczba wyłączników różnicowo-prądowych
 • liczba złącz instalacji elektrycznej
 • liczba złącz instalacji odgromowej
 • liczba i typ rozdzielni elektrycznych
 • liczba i typ transformatorów

W przypadku braku informacji co do ilości punktów pomiarowych, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów wyceny.

el4

Wszystkie realizowane przez nas przeglądy oraz pomiary są przeprowadzane szczegółowo i zgodnie z obowiązującą literą prawa, ponieważ nasza firma zatrudnia tylko wykwalifikowanych elektryków posiadających odpowiednie kompetencje i z niezbędnymi uprawnieniami zawodowymi, takimi jak:

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku dozoru (tzw. uprawnienia energetyczne dozorowe lub SEP dozór)
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji (tzw. uprawnienia energetyczne eksploatacyjne lub SEP eksploatacja)
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, eksploatacyjne lub SEP eksploatacja)
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, dozorowe lub SEP dozór)
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.